V loňském roce také bylo vyhlášeno nejméně bankrotů podnikatelů za posledních šest let. Celkové číslo se vyšplhalo na 5 418 bankrotů za rok 2018.
Výše uvedené informace pochází ze studie společnosti Czech Credit Bureau a informace zveřejnila jako první samozřejmě ČTK.
V posledních letech obecně klesá počet podnikatelských bankrotů. Za poslední čtyři roky se bankroty obchodních společností snížily o polovinu a počet bankrotů celkově dokonce o jednu třetinu.
bankrot chlapa
Proti roku 2017 klesl v loňském roce počet bankrotů společností o 120, tedy o celých 16 %. O celých 21 % také klesl právě počet na bankroty obchodních společností. Bankrot podnikatelů se meziročně snížil o 15 procent.
Nejvíce bankrotů firem bylo vyhlášeno v Praze, v Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji. Nejlépe se pak v této oblasti dařilo na Vysočině, kde bankrot vyhlásilo pouze devět obchodních společností. Dobře si také vedl Karlovarský kraj a Liberecký kraj, kde bylo hlášeno pouze 15 bankrotů firem.
prázdné kapsy kalhot
Co se týče oborů, nejvíce problémů měl obchod, dále průmysl a třetí oblastí bylo stavebnictví. Nejlépe se pak daří v zemědělství a dobývání. Výborně si pak vedly oblasti podnikání, jako je ubytování a strava a samozřejmě také doprava.
 
Celkově tuto situaci ovlivňuje samozřejmě stále příznivá makroekonomická situace, tedy stále přetrvávající vysoké zahraniční poptávky a nízká nezaměstnanost s rostoucími reálnými mzdami. To má za následek, že se také zvyšuje samozřejmě domácí poptávka a ochota spotřebitelů k vydávání větších částek z rodinných rozpočtů.
 bankrot obchodu
Kdy hrozí firmě úpadek?
Firma či podnikatel se blíží k úpadku, respektive k bankrotu tehdy, jestliže není schopna plnit své závazky a platit, co je potřeba platit. V tuto chvíli je potřeba zahájit insolvenční řízení, tedy podat návrh, a to nejen v momentě, kdy už plnit schopný není, ale již v momentě, kdy se právě taková situace nevyhnutelně blíží. Taková situace nastává, když je s pohledem na všechny dostupné okolnosti a podklady evidentní, že podnikatel či firma nebude schopna řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.