Rychle se staví – výstavba betonového plotu nevyžaduje žádné zdlouhavé manévry, jaké jsou nutné při stavbě klasického zdiva. Postačí pouze vyhloubit otvory pro svislé sloupky, v dvoumetrových rozestupech, a sloupky následně usadit (zpevnit např. štěrkem či kameny) a zalít betonem. Mezi sloupky se pak zasouvají desky do drážek, a není nutné je zabetonovat v zemi, ani je ve spárách lepit tmely či lepidly. V případě klasického zdiva, např. cihel, je nutný výkop (hluboký cca 50 – 70 cm) po celé délce oplocení, který je třeba zabetonovat a vytvořit tak základovou desku. Tím se značně prodlouží doba výstavby a také se zvýší finanční náročnost celého projektu.

betonový plot

Svépomocí versus s profesionály – svépomocí zvládnete vztyčit svislé sloupky a vložit mezi ně základní řadu desek. Ve dvou lidech to jde poměrně snadno, ale pamatujte na to, že hmotnost každé desky přesahuje 70 kg. Obtížnější práce vás pak čeká ve druhé, třetí, případně další řadě desek, kdy se musí zdvihat do výše cca dvou metrů. Ne každý to zvládne a přeceňováním schopností může dojít nejen k úrazu, ale i k poškození materiálu, např. při pádu. Požádáte-li o výstavbu na klíč, profesionálové zpravidla využívají technických prostředků, např. autojeřábu.

kamenná zeď

Soukromí versus výhledbetonovým plotům https://www.montazmpc.cz/ je často vytýkáno, že jsou příliš vysoké, a hyzdí krajinu. Je třeba se však na celou problematiku dívat komplexně – vysoký plot ze čtyř až pěti řad desek se hodí hlavně tam, kde potřebujeme dostatečné soukromí, a oddělit pozemek např. od rušné silnice, anebo od průmyslových objektů. Mezi sousedy (s dobrými sousedskými vztahy) a tam, kde chceme zachovat výhled do krajiny, lze betonový plot doplnit dřevem. Postaví se jen základový sokl a na něj se pak umístí dřevěné latě, či prkna. Takových realizací existuje celá řada a lze se jimi inspirovat na Internetu.