CviÄení je rozhodnÄ› zdravé. Nejenže se s jeho pomocí zlepší fyzická kondice, ale také posílá ty správné tÄ›lesné partie a rovněž zlepší psychika.

CviÄení na balónu je vhodné pro každého

Je smutnou pravdou, že ÄŒeÅ¡i nejsou fyzicky příliÅ¡ zdatní. Ano, máme spousty profesionálních sportovců, kteří podávají skuteÄnÄ› úžasné výkony, nicménÄ› tÄ›ch je pouze hrstka. VÄ›tÅ¡inové obyvatelstvo se do sportovních aktivit příliÅ¡ nezapojuje a podle toho to také vypadá. Co se obezity týÄe, nejsme na tom vůbec dobÅ™e. A to neplatí pouze prom dospÄ›lé, ale rovněž i pro celou Å™adu dÄ›ti. Nejsme sice jeÅ¡tÄ› na úrovni Ameriky, ale to neznamená, že se neřítíme do stejné propasti. Jedinými nástroji, jak tomu zabránit, je zmÄ›nit životosprávu u jedinců, kteří buÄto velkou nadváhu již mají, případnÄ› jim reálnÄ› hrozí.

CviÄení

To se dá dÄ›lat jen dvÄ›ma způsoby – správnÄ› jíst a také pravidelnÄ› cviÄit. V rámci jídla je dobré vybírat si pokrmy, které obsahují velké množství zeleniny a minimum tuku a cukrů. Pak se hubne jedna báseň. Co se cviÄení týÄe, tam je možné to hodnÄ› střídat. Vhodné jsou hlavnÄ› aerobní aktivity, které se dají relativnÄ› snadno udýchat. OvÅ¡em ani posilování ani vyloženÄ› zakázáno. Tomu je možné se vÄ›novat nejen v posilovnÄ›, ale také doma. ÄŒlovÄ›k jen musí vlastnit to správné vybavení, tÅ™eba ve formÄ› gymnastického míÄe.

Od jednoduššího ke složitějšímu

VÄ›tÅ¡ina lidí již o takovémto balónu minimálnÄ› slyÅ¡ela. Jedná se o univerzální cviÄební pomůcku, jejíž správné používání může vést ke zpevnÄ›ní tÄ›la, snížení hmotnost a také je zlepÅ¡ení duÅ¡evního zdraví. Pohyb, zvláštÄ› ten pravidelný, může nemalou mÄ›rou pÅ™ispívat k omezení depresí a úzkostí. ÄŒistÄ› statisticky jsou sportovci vÅ¡ech kategorií po duÅ¡evní stránce daleko zdravÄ›jší než zbytek populace. Kdo chce tedy zaÄít cviÄit na balónu, klidnÄ› může. Ze zaÄátku je potÅ™eba být opatrný, ale postupem Äasu je možná zaÅ™azovat Äím dál obtížnÄ›jší cviky.

Gymnastický míÄ

Těhotenství

Jedná se o nástroj, který je vhodný i pro nastávající maminky. Gymnastický mÃ­Ä pro tÄ›hotné není niÄím specifický. V tomto případÄ› je vÅ¡ak dobré vybrat si správný model, který bude dotyÄné dokonale sedÄ›t.