Změna společenských poměrů po roce 1989 znamenala také raketový rozvoj soukromého podnikání v Čechách. Dříve zakázané podnikání, bylo uvolněno a byl odšpuntován pomyslný džin v lahvi, v tomto případě tím džinem byla touha schopných a pracovitých, prezentovat své dovednosti, vystoupat ze šedi a průměru, který byl v komunistickém Československu normou a doktrínou. Ne všichni byli nadšeni z třídní rovnosti a podobných bludů. V neposlední řadě chtěli rozhodovat o tom, co budou dělat a za jakou cenu. Vše se odstartovalo živnostenskou lavinou po roce 1989, ale brzy ti nejschopnější začali dosahovat limitů této formy podnikání a začaly přerody v různé formy obchodních společností, z nichž se v největším měřítku ustálily formy s.r.o., nebo akciových společností.

finance

Paralelně se zvyšující se znalostí obchodního a právního prostoru začal vyrůstat i trh s těmito společnostmi a souvisejícím servisem okolo. Tento servis nejenže zaručuje komfort pro vaše podnikání, ale zároveň je i zdrojem úspor finančních prostředků, které můžete využít, pro jiné účely. Zde se vyprofilovala i naše společnost, která má více než desetiletou tradici. Působíme v Česku i Polsku a máme v současné době otevřeno devět kontaktních kanceláří. Mezi naše základní produkty řadíme zakládání živnostenských oprávnění, zřizování ready made společností, poskytování virtuálních sídel a veškerého administrativního servisu a další.

prosperující firma

Věnujme několik slov k jednomu ze základních pilířů naší činnosti a to zřizování ready made s.r.o. v Ostravě, či zřízení firmy se sídlem v jiné destinaci, kde jsme aktivní a zastoupeni. Je mnoho důvodů, které vedou k zakoupení námi zřízené společnosti. Jednak je to časová i finanční úspora a záruka, že společnost námi založená, má čistou minulost a je anulováno nebezpečí skrytých závazků apod. Nemalou devízou je, že veškeré administrativní úkony provedeme na základě pověření za vás a nejsou nutné dodatečné a hlavně znovu zaplacené zápisy do obchodního rejstříku. Dá se říci, že můžete ze dne na den nastartovat vaši podnikatelskou budoucnost a rádi vám na této cestě budeme pomáhat. Více informací naleznete na našem webu, kde poskytujeme veškeré informace.