Mnozí z našinců si vystačí, co se cestování týká, s naší vlastí, případně dokonce i jenom s její velice omezenou oblastí. A to i tehdy, když je neomezuje naše vláda ve formě protikoronavirových opatření. Jsou tu prostě lidé, které to z nějakého důvodu nikam do ciziny netáhne.

Pak jsou tu i tací, kteří někdy do cizích krajů míří, ale většinou nijak závratně daleko. I Evropa bývá pro takové lidi velká až až.

A pak jsou tu i ti, které to přece jenom táhne spíš do velkých dálav. A zatímco si někteří tací našinci v podobných situacích vystačí s pozicí turistů, kteří se pokochají krásami cizích míst a pak se zase vrátí domů, jsou tu klidně i ti, kteří by se třeba rádi usídlili tam kdesi daleko a setrvali tam. Dejme tomu v Americe.

americké prapory

Dnes už pochopitelně není zase až tak těžké se do Spojených států dostat. Náš stát lidem v opuštění republiky nebrání a vstup na americké území také není tak komplikovaný jako kdysi. Jenže to v případě těch, kteří by tam rádi zapustili kořeny, přesto není jednoduché. Protože zapadnout do společnosti jiné země, to chce nejenom touhu a schopnost tam obstát. K tomu je třeba i to, aby tam někoho takového uvítali s otevřenou náručí nebo ho tam přinejmenším akceptovali. V cizí zemi, USA nevyjímaje, se prostě nemůže usadit jen tak kdokoliv, kdo si usmyslí tak učinit.

americké vlajky

Než se tam člověk usadí, musí splnit vše, co po něm ona země požaduje, musí odpovídat tomu, co tam od něj čekají. A to ve všech ohledech. A protože nikdo z nás tady doma neví, co takové přesídlení znamená, tedy jak se třeba získává zelená karta do USA , je dobré, když je na koho se obrátit. Když je tu někdo, kdo skutečně fundovaně poradí a pomůže.

A našinci, kteří by rádi přesídlili do Spojených států, naštěstí takového pomocníka k dispozici mít mohou. Je jím právě tato česky mluvící americká imigrační kancelář.