Psi jsou velice oblíbení právě u lidí. Tím důvodem můžou být hlavně sklony k oddanosti a poslušnosti. Mít k něčemu sklony však neznamená, že máme tuto schopnost vrozenou a tedy, že se ji naučíme sami. Stejně jako u lidí i u zvířat musíme být k dané schopnosti vedeni. Pokud se tak nestane chováme se nepředstavitelně a můžeme být na obtíž.
Stejný jev se děje u psů. Lidé mají často tendenci se k tvorům a lidem, kteří jsou jim příjemní a sympatičtí nadržovat. Potom se tak stává, že pes, která není schopen zvládnout ani základní povely a netráví čas ostatními psy je neposlušný, agresivní, chová se nevyzpytatelně a dělá si téměř co chce. Takové zvíře může být postupem času na obtíž, a i když své zvíře milujeme stává se, že jej musíme utratit, jelikož je nezvladatelné.
socha bojovníka
Výbornou věcí na to předejít takovým problémům je právě kynologický výcvik. Ovšem nemusí být ani nijak speciální, stačí se svému psovi věnovat a alespoň v útlém věku se psovi věnovat a naučit ho základní povely. Pokud však chceme mít poslušného, zvladatelného a vzorového psa kyno výcvik bude tím pravým.
Rozděluje se do tří základních skupin:
· Poslušnost
· Stopa
· Obrana
pes na horách

Může to znít jako, že chceme mít ze svého psa služebníka nebo dokonce zbraň, ale opak je pravdou. Jednak se naučíme se svým psem komunikovat a zvíře se stane více zvladatelné. Navíc se dostane do společnosti jiných psů což mu pomáhá chovat se poslušně a nereagovat přehnaně právě na cizí zvířata.
německý ovčák na závodech
V případě, že chceme psa pouze zabavit stačí absolvovat první část výcviku. Pes se naučí základní povely, nebude se nudit a se psovodem se naučí vzájemně komunikovat. Další oblasti výcviku byly využívány spíše pro služební psy, kteří potřebovali prohloubit své vrozené vlastnosti.
Každého z nás bude jistě zajímat třetí oblast výcviku a to obrana. Pro tuto část však musí být pes řádně připraven a nesmí jevit žádné známky agresivity.